IDWBL ... Domowa 
Europa Centre Domowa Partnerzy WAD Trenerzy Materiały Rejestracja Konferencja English Version

I  D  W  B  L  -   Innowacyjna dydaktyka w uczeniu wspomaganym siecią

Nowości:
+ eTwinning umożliwia wymianę doświadczeń.
+ Prosimy o ocenę zadań umieszczonych w bazie.
+ Konferencja projektu IDWBL 6 grudnia 2006 w OEIiZK.
+ Ankieta końcowa dla nauczycieli - prosimy o wypełnienie przed 1 grudnia (start w piątek 24 listopada).
+ Pod koniec października liczba polskich zadań w bazie WAD przekroczyła 500.
+ Album fotografii z naszych szkoleń.

Projekt IDWBL "Innowacyjna dydaktyka w uczeniu wspomaganym siecią" jest realizowany przy współpracy naukowców i nauczycieli z różnych państw europejskich. Jego celem jest stworzenie dostępnej w Internecie bazy scenariuszy lekcji, która może pomóc nauczycielom stosować materiały istniejące w sieci w pracy z własnymi uczniami, a uczniom wykorzystywać zasoby sieci do samodzielnej nauki. Scenariusze tworzone są w oparciu o konstruktywistyczne podejście do procesu nauczania - uczenia się.
Działania pomiędzy październikiem 2004 roku a wrześniem 2006 są zogniskowane na rozwijaniu podejścia, którego pilotowa realizacja odbyła się w trakcie realizacji projektu WWWTrain (Pelgrum & Plomp, 2003). W toku projektu uczestnicy opracowują materiały kursowe (ściślej ćwiczenia), które są dostosowane do ich narodowych systemów edukacyjnych i potrzeb. Pod koniec projektu będzie dostępnych około 2500 takich ćwiczeń opracowanych w jednolitej formie i poddanych ocenie zarówno wewnętrznej jaki międzynarodowej.
W trakcie projektu budowana jest i wykorzystywana baza ćwiczeń WAD (Web Assignment Database). Z jej pomocą nauczyciele mogą rozwijać i przetwarzać ćwiczenia służące do wspomaganego materiałami z Internetu nauczania i uczenia się różnych przedmiotów na różnych poziomach. Nauczyciele i uczniowie, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami mają dostęp do wielu użytecznych funkcji takich jak: adaptacja ćwiczeń, przydzielanie ćwiczeń uczniom, przechowywanie i ocenianie prac uczniów, koleżeńskie oceny proponowanych ćwiczeń.
Ten produkt tworzono w ramach projektu "IDWBL" Socrates Minerva z wykorzystaniem funduszy zgodnie z umową: 114060-CP-1-2004-1-NL-MINERVA-M